Η ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της τις τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού. Ο «θερμικός ψεκασμός» είναι η διαδικασία κατά την οποία υλικά σε μορφή πούδρας ή σύρματος εισάγονται σε ένα πίδακα (jet) φλόγας, εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας και μεγάλης ταχύτητας, όπου τήκονται. Τα τηγμένα σωματίδια επιταχύνονται και προσπίπτουν στην επιφάνεια του εξαρτήματος που προορίζεται για επικάλυψη. Αμέσως μετά την πρόσπτωση στη ψυχρή επιφάνεια, οι τηγμένες σταγόνες υλικού στερεοποιούνται ακαριαία και δημιουργούν ένα στρώμα παρόμοιας χημικής σύνθεσης με το υλικό ψεκασμού, το οποίο μπορεί να καλύψει όλη την επιφάνεια.

Οι τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού στοχεύουν προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας και υλικών, συχνά σπάνιων και ακριβών, με αποτέλεσμα να καθιστούν τις επικαλύψεις ικανές να παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε κάθε βιομηχανικό-βιοτεχνικό τομέα που έχει σχέση με παραγωγή, συντήρηση και επισκευή.

Τα σημαντικότερα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού είναι:

 • Αύξηση χρόνου ζωής των μηχανικών εξαρτημάτων
 • Μείωση εξόδων για ανταλλακτικά
 • Μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο διαδοχικών συντηρήσεων
 • Καλύτερη χρήση των μηχανών και υψηλότερη παραγωγικότητα
 • Υψηλότερη ποιότητα των παραγομένων επικαλυμμένων προϊόντων

Η ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ εφαρμόζει ήδη επιτυχώς επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού σε μία ευρεία γκάμα εφαρμογών, όπως:

 • Αυτοκινητοβιομηχανία, ντηζελομηχανές (ελατήρια εμβόλων — piston rings, εσωτερική επιφάνεια κυλίνδρων, βαλβίδες, φρένα, στροφαλοφόροι — εκκεντροφόροι άξονες, κλπ.)
 • Στροβιλομηχανές
 • Ναυπηγεία
 • Χημική, πετροχημική βιομηχανία
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αεροναυπηγική
 • Αντλίες — υδραυλικά συστήματα
 • Γεωργικά μηχανήματα — εργαλεία
 • Εργαλεία μεταλλείων, ορυχείων
 • Μεταφορά και επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων
 • Εξοπλισμός αμμοβολής
 • Κλωστοϋφαντουργία
 • Χαρτοβιομηχανία
 • Μηχανές τυπογραφείων
 • Τσιμεντοβιομηχανία
 • Μεταλλουργία
 • Τούβλα, κεραμίδια
 • Ιατρικά εμφυτεύματα
 • Hλεκτρονική

Η ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ λειτουργεί με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 και διαθέτει Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου. Ο εξοπλισμός και οι αναλυτικές συσκευές της ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ περιλαμβάνουν:

 • Σύστημα Ψεκασμού Υψηλής Ταχύτητας με Καύση Προπανίου (HVOF)
 • Σύστημα Ατμοσφαιρικού Ψεκασμού Πλάσματος (APS)
 • Σύστημα Ψεκασμού Σύρματος με Ηλεκτρική Ενέργεια (WAS)
 • Σύστημα Ψεκασμού Σύρματος με Φλόγα (FS)
 • Φορητό σύστημα Ατμοσφαιρικού Ψεκασμού Πλάσματος (Mobile APS)
 • Σύστημα Ψεκασμού Πλάσματος Εσωτερικών Διαμέτρων (ID APS)
 • Σύστημα Πλάσματος Αδρανούς Ατμόσφαιρας για Παραγωγή Σφαιρικών Μεταλλικών Κόνεων
 • Αυτόματο σύστημα ταξινόμησης κόνεων
 • Εξοπλισμό Προετοιμασίας Επιφανειών
 • Συσκευές Αμμοβολής (φορητή ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου) (ISO 8503, ASTM D2200)
 • Δύο τόρνους διαφορετικών δυνατοτήτων
 • Συσκευή αξιολόγησης πάχους επικαλύψεων (NDT unit) (ISO 2178, ISO 2808, ISO 2360)
 • Συσκευή εγκιβωτισμού και λείανσης μεταλλογραφικών δοκιμίων
 • Μακρο και Μικροσκληρόμετρα (ASTM E384-73, ASTM A956-96)
 • Οπτικό μικροσκόπιο με Σύστημα Ανάλυσης Εικόνας (ASTM B487-85)
 • Συσκευές Αξιολόγησης Πρόσφυσης των Επικαλύψεων (ASTM D4541-95, ASTM D3359)
 • Συσκευή αξιολόγησης επιφανειακής τραχύτητας
 • Βοηθητικός Εξοπλισμός (e.g. λουτρό υπερήχων, φούρνος ξήρανσης, κτλ.)