Δρ. Μιχάλης Βαρδαβούλιας

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Δρ. Μιχάλης Βαρδαβούλιας είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΒΕΕ και ταυτόχρονα Διευθυντής Τεχνολογίας. Σπούδασε Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στα νέα κράματα αλουμινίου. Εκπόνησε την Διδακτορική του Διατριβή με υποτροφία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του ΕΜΠ, με θέμα την «Σχέση δομής-ιδιοτήτων νέων φερριτικών ανοξείδωτων χαλύβων». Συνέχισε την μεταδιδακτορική ειδίκευσή του σε θέματα Νέων Υλικών και Νέων Τεχνολογιών των Υλικών στο Κέντρο Υλικών της ECOLE DES MINES στο Παρίσι, όπου επί τετραετία (1990-1994) έκανε έρευνες με αντικείμενο τις Τεχνολογίες και τα προϊόντα Θερμικού Ψεκασμού, την Τριβολογική Συμπεριφορά των Υλικών, την Τεχνολογία Κόνεων και Κονιομεταλλουργία, τα Σύνθετα Υλικά με Μεταλλική Μήτρα και Κεραμικά Σωματίδια, άλλες Τεχνολογίες Επιφανειακής Κατεργασίας Υλικών (LASER, THIN FILMS, DLC κλπ).

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε στην ΕΚΕΠΥ (Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυριμάχων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας), όπου την τριετία 95-98 ήταν Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κεραμικών Επικαλύψεων Θερμικού Ψεκασμού και Τριβολογίας, στην δημιουργία του οποίου είχε σημαντικό ρόλο. Παράλληλα ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος για αρκετά Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά έργα. 

Το διάστημα 1998-2000 ήταν ο Διαχειριστής Έργου του Hellenic Innovation Relay Center, με έδρα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού αυτού Δικτύου ήταν η διάδοση των επιστημονικών πληροφοριών και η μεταφορά τεχνολογιών μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. 

Στα τέλη του 1998 ίδρυσε την εταιρεία ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΒΕΕ (https://pyrogenesis-sa.gr/). Έχει αναπτύξει πολυάριθμες νέες εφαρμογές μεταλλικών, κεραμομεταλλικών και κεραμικών επικαλύψεων για πελάτες της ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ στην Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα για ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και τεχνολογιών. Στα πλαίσια των έργων αυτών, η ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 150 ευρωπαϊκούς φορείς, που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 130 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων (https://www.researchgate.net/profile/Michail_Vardavoulias).

Τη περίοδο 2007-2008 διετέλεσε επισκέπτης Καθηγητής στο βαθμό του Αναπληρωτή, στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ, όπου δίδαξε τα μαθήματα «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών» και «Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών». 

Από το 2012 είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδος στη European Thermal Spray Association. 

 

Ιωάννης Ισχνόπουλος

Μηχανικός Παραγωγής Επικαλύψεων & Συντήρησης Εξοπλισμού

Ο Ιωάννης Ισχνόπουλος αποφοίτησε από το ΤΕΙ Χαλκίδας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με πτυχιακή εργασία «Όργανα ελέγχου ψηφιακών κυκλωμάτων». Έχει μακρά εργασιακή εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα εργάστηκε ως Υπεύθυνος βάρδιας στην «EMCO SANDRI ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ», και στη «DELTA AE , ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ»  στο τμήμα ηλεκτρονικών. Εργάστηκε επίσης για τέσσερα χρόνια στην ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΒΕΕ ως Υπεύθυνος για την παραγωγή μεταλλικών κόνεων. Την πενταετία 2011-2016 εργάστηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά, στην εταιρεία “TERRAGON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INC.”,  ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και ως Προϊστάμενος Παραγωγής στο Τμήμα Συστημάτων Επεξεργασίας Στερεών και Υγρών αποβλήτων. Από το 2017 εργάζεται και πάλι στην εταιρεία ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΒΕΕ (Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου) ως Μηχανικός Παραγωγής Επικαλύψεων και Συντήρησης Εξοπλισμού.

Εβίτα Γκομόζα

Μηχανικός Έρευνας

 

Η Εβίτα Γκομόζα έλαβε το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού στον τομέα της «Μηχανικής Υλικών & Κατεργασιών» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Η διπλωματική εργασία της είχε θέμα «Μελέτη των μηχανισμών διάβρωσης σε διυλιστήρια πετρελαίου». Τελείωσε τις Μεταπτυχιακές της σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με θέμα μεταπτυχιακής εργασίας «Συγκριτική μελέτη δομής και ιδιοτήτων επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού συμβατικού και νανοδομημένου υδροξυαπατίτη, με απώτερο σκοπό τη χρήση τους σε ιατρικά εμφυτεύματα”. Από το Σεπτέμβριο του 2017 εργάζεται στην εταιρεία ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε., στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου ως Μηχανικός Έρευνας. Παράλληλα, έχει αρχίσει τη διδακτορική  διατριβή της με θέμα «Ανάπτυξη νανοδομημένων ικριωμάτων για βιοϊατρικές εφαρμογές, με βελτιωμένη μηχανική και βιολογική συμπεριφορά», υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Α. Τσετσέκου, της Σχολής  Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Αριστείδης Ζιάτας

Υπεύθυνος Προγραμματισμού Ρομπότ & Συντηρητής Υπολογιστικών Συστημάτων

Ο Αριστείδης Ζιάτας σπούδασε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κέντρο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Καλαμακίου (ΙΕΚ – ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ) από το 1996 έως το 1999 και απέκτησε την ειδικότητα του Μηχανοτεχνίτη – Χειριστής Εργαλειομηχανών Επεξεργασίας Μετάλλου, με επιπρόσθετες γνώσεις στην ηλεκτροσυγκόλληση. Παράλληλα, δούλεψε στα Συνεργεία Συντήρησης/ Επισκευής Αεροπορικού Υλικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας, στο Τμήμα Επισκευής Σωστικών Μέσων. Για το διάστημα 2000-2001 εργάστηκε στη «ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ/ ΛΑΥΡΙΟΥ», ως βοηθός συντηρητή, στο Τμήμα Συντήρησης των Ατμοηλεκτρικών Γεννητριών και στη συνέχεια, στην «ΑΛΦΑ Μπετόν Αφοί Αλαφογιάννη Α.Ε.», στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου, για τα έτη 2001-2003. Από το 2003 έως και σήμερα εργάζεται στην PyroGenesis SA και κατέχει τη θέση του Υπεύθυνου Προγραμματισμού των ρομπότ ψεκασμού και παράλληλα του Συντηρητή Υπολογιστικών Συστημάτων της Εταιρείας.

Παναγιώτης Γραμματικόπουλος

Υπεύθυνος Προετοιμασίας Δειγμάτων Θερμικού Ψεκασμού και Αμμοβολής

Ο Παναγιώτης Γραμματικόπουλος εργάστηκε στην Επιχείρηση παραγωγής τεχνικών υφασμάτων σκίασης «PROSENT ΑΕ» στο Κορωπί, στο Τμήμα Χημείου από το 1998 έως το 2003. Από το 2003 έως και σήμερα εργάζεται στην PyroGenesis SA ως Υπεύθυνος Προετοιμασίας Δειγμάτων Θερμικού Ψεκασμού και Αμμοβολής. Διαθέτει τέλος, γνώσεις χειρισμού ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ).