Αριθμός Συμβολαίου: FP6-2005-CRAFT-017991
Τύπος Έργου: FP6-Cooperative research for SMEs
Διάρκεια: 24 μήνες (2005-2007)

Συντελεστές:

 1. Ίδρυμα Inasmet (Ισπανία)
 2. Erothitan Titanium Implants S.A. (Γερμανία)
 3. Dena System Bk Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
 4. SC Technoton S.A. (Ρουμανία)
 5. Little John, Sons DTS International (Ηνωμένο Βασίλειο)
 6. Fraunhofer-Gesselshaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V. (Γερμανία)
 7. Tecnicas de inyeccion SA (Ισπανία)
 8. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα)
 9. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα)
 10. Πανεπιστήμιο μεταλλευτικής και τεχνολογίας του Φράιμπεργκ (Γερμανία)
 11. Τεχνικό Πανεπιστήμιο “Gheorghe Asachi” του Ιασίου (TUIASI) (Ρουμανία)
 12. Πυρογένεσις Α.Β.Ε.Ε. (Ελλάδα)

Περίληψη:

Ο κύριος στόχος του προγράμματος BIOTIP είναι η ανάπτυξη κατάλληλης τεχνολογίας Χύτευσης με Έγχυση σε Καλούπι (MIM: Metal Injection Moulding) για την επεξεργασία του Τιτανίου, μέσω της χρήσης μίας νέας  σκόνης Τιτανίου. Η συγκεκριμένη σκόνη είναι καινοτόμα ως προς τον τρόπο επεξεργασίας της, χαρακτηρίζεται από τέλεια σφαιρικότητα και χρησιμοποιείται για την κατασκευή βιοϊατρικών εμφυτευμάτων υψηλής ποιότητας, τα οποία πληρούν τις ανάλογες επιβαλλόμενες αυστηρές προδιαγραφές και παράλληλα παραμένουν οικονομικά αποδοτικά. Στο έργο αυτό, η έρευνα επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της συγκεκριμένης επαναστατικής διαδικασίας επεξεργασίας κόνεων με πλάσμα (plasma atomization process) για την οικονομική παραγωγή σφαιρικής σκόνης Τιτανίου υψηλής καθαρότητας, καθώς και στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εξαρτημάτων Τιτανίου, με χρήση της τεχνολογίας Χύτευσης με Έγχυση σε Καλούπι. Το έργο BIOTIP είναι δομημένο στα ακόλουθα πακέτα εργασιών:

 1. Ορισμός των απαιτήσεων για τα υλικά, τις διαδικασίες και τα εμφυτεύματα

 2. Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και παρασκευή των απαιτούμενων κόνεων

 3. Μελέτες επεξεργασίας

 4. Σχεδιασμός πρότυπου εμφυτεύματος και κατασκευή πρότυπου καλουπιού

 5. Βιομηχανική ανάπτυξη των εμφυτευμάτων

 6. Αξιολόγηση των εμφυτευμάτων

 7. Αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων

 8. Συντονισμός και διαχείριση του έργου

Η Πυροένεσις δραστηριοποιείται σε όλα τα πακέτα εργασίας του έργου, εξαιρουμένων των πακέτων εργασίας 4 και 6. Ο κύριος στόχος της είναι να βελτιστοποιήσει μια μοναδική τεχνολογία, που αναπτύχθηκε από την ίδια, για την παραγωγή λεπτόκοκκης σφαιρικής σκόνης Τιτανίου, κατάλληλη για Χύτευση με Έγχυση σε Καλούπι. Η εταιρεία έχει επίσης ρόλο Συντονιστή Έργου, υποβοηθούμενη από την εξειδικευμένη εταιρεία BPM SA.