Η εταιρεία ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε στα τέλη του 1998 με κύριο μέτοχο την Καναδική εταιρεία PyroGenesis Inc. (Μόντρεαλ Καναδά), η οποία παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνολογική υποστήριξη στην ελληνική εταιρεία.

Σκοπός της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων που ανήκουν στην κατηγορία των προηγμένων υλικών (advanced materials) και παράγονται με τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού (Thermal Spray Technologies).

Βασικές δραστηριότητες της είναι:

  • Η εφαρμογή επικαλύψεων (coatings) ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις των εκάστοτε βιομηχανικών εξαρτημάτων, με στόχο την προστασία τους από τη φθορά, τη διάβρωση, την οξείδωση υψηλής θερμοκρασίας και τη θερμική προσβολή.
  • Η επαναφορά φθαρμένων βιομηχανικών εξαρτημάτων στις αρχικές διαστάσεις και προδιαγραφές (component restoration).

Επιπλέον, η ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ δραστηριοποιείται στην παραγωγή σφαιρικών μεταλλικών κόνεων.

Η εταιρεία έχει εγκατασταθεί στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου σε μία έκταση 1350 τ.μ. και έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως «εταιρεία εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας».