Η εταιρεία ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε στα τέλη του 1998. Σκοπός της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων που ανήκουν στην κατηγορία των προηγμένων υλικών (advanced materials) και παράγονται με τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού (Thermal Spray Technologies).

Βασικές δραστηριότητες της εταιρείας είναι:

  • Η εφαρμογή επικαλύψεων (coatings) ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις των εκάστοτε βιομηχανικών εξαρτημάτων, με στόχο την προστασία τους από τη φθορά, τη διάβρωση, την οξείδωση υψηλών θερμοκρασιών και τη θερμική προσβολή.
  • Η επαναφορά φθαρμένων βιομηχανικών εξαρτημάτων στις αρχικές διαστάσεις και προδιαγραφές (component restoration).

Η εταιρεία έχει εγκατασταθεί στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου σε μία έκταση 1350 τ.μ. και έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης ως «εταιρεία εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας».