ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, 195 00, Λαύριο Ελλάδα

Τηλ.-Fax: +30 22920 23477 

Κινητό: +30 6937059302

Διευθύνων Σύμβουλος: Βαρδαβούλιας Μιχάλης  

Mail:mvardavoulias@pyrogenesis-sa.gr