Η ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ λειτουργεί με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 και διαθέτει Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου. Ο εξοπλισμός και οι αναλυτικές συσκευές της ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ περιλαμβάνουν:

 • Σύστημα Ψεκασμού Υψηλής Ταχύτητας με Καύση Προπανίου (HVOF)
 • Σύστημα Ατμοσφαιρικού Ψεκασμού Πλάσματος (APS)
 • Σύστημα Ψεκασμού Σύρματος με Ηλεκτρική Ενέργεια (WAS)
 • Σύστημα Ψεκασμού Σύρματος με Φλόγα (FS)
 • Φορητό σύστημα Ατμοσφαιρικού Ψεκασμού Πλάσματος (Mobile APS)
 • Σύστημα Ψεκασμού Πλάσματος Εσωτερικών Διαμέτρων (ID APS)
 • Αυτόματο σύστημα ταξινόμησης κόνεων
 • Εξοπλισμό Προετοιμασίας Επιφανειών
 • Συσκευές Αμμοβολής (φορητή ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου) (ISO 8503, ASTM D2200)
 • Δύο τόρνους διαφορετικών δυνατοτήτων
 • Συσκευή αξιολόγησης πάχους επικαλύψεων (NDT unit) (ISO 2178, ISO 2808, ISO 2360)
 • Συσκευή εγκιβωτισμού και λείανσης μεταλλογραφικών δοκιμίων
 • Μακρο και Μικροσκληρόμετρα (ASTM E384-73, ASTM A956-96)
 • Οπτικό μικροσκόπιο με Σύστημα Ανάλυσης Εικόνας (ASTM B487-85)
 • Συσκευές Αξιολόγησης Πρόσφυσης των Επικαλύψεων (ASTM D4541-95, ASTM D3359)
 • Συσκευή αξιολόγησης επιφανειακής τραχύτητας
 • Βοηθητικός Εξοπλισμός (e.g. λουτρό υπερήχων, φούρνος ξήρανσης, κτλ.)