Το εν λόγω έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από τη σύμπραξη των «Κυψέλες Καυσίμου» και «Υδρογόνο 2», βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης υπ’ αριθμον 671481. Η σύμπραξη αυτή λαμβάνει στήριξη από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Call identifier: H2020-JTI-FCH-2014-1

Διάρκεια: 48 μήνες (2015-2018)

Συντελεστές:

  1. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Ελλάδα)
  2. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (Ελλάδα)
  3. Κέντρο Ερευνών Jülich GmbH (JUELICH) (Γερμανία)
  4. Ινστιτούτο Χημικής Τεχνολογίας Πράγας (ICTP) (Τσεχική Δημοκρατία)
  5. Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) (Γαλλία)
  6. CMR Prototech (PROTOTECH) SME (Νορβηγία)
  7. Πυρογένεσις Α.Β.Ε.Ε (RYROGENESIS) (Ελλάδα)
Τυπική κυψελίδα ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή υδρογόνου.

Περίληψη:

Το έργο επικεντρώνεται στα ηλεκτρόδια των κυψελίδων ηλεκτρολύσεως (Solid Oxide Electrolysis Cell – SOEC) με σκοπό την ελαχιστοποίηση της υποβάθμισής τους και τη βελτίωση στην απόδοση και τη σταθερότητά τους, κυρίως υπό συνθήκες ηλεκτρόλυσης υψηλών θερμοκρασιών νερού (Η2Ο) για την παραγωγή υδρογόνου (Η2). Η έρευνα εστιάζει ακόμη, σε ορισμένο βαθμό, στη βελτίωση των ηλεκτροδίων κατά τη συνεργατική ηλεκτρόλυση H2O/CO2 για την παραγωγή αερίου σύνθεσης (syngas) (H2 και CO).

Ο απώτερος στόχος της Πυρογένεσις στα πλαίσια του έργου SELYSOS, είναι η κατασκευή μίας οικονομικά αποδοτικής κυψελίδας ηλεκτρόλυσης, μέσω της χρησιμοποίησης της τεχνολογίας του θερμικού ψεκασμού. Η εταιρεία στοχεύει να συμπεριλάβει την αναπτυχθείσα ερευνητική καινοτομία για την αξιοποίηση των πόρων της και να παράγει εμπορικά ώριμες και ανταγωνιστικές κυψελίδες, ικανές να εισέλθουν στην υπάρχουσα ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά κυψελίδων ηλεκτρολύσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα SELYSOS, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:   http://selysos.iceht.forth.gr/index.php