Η ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της τις τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού. Ο “θερμικός ψεκασμός” είναι η διαδικασία κατά την οποία υλικά σε μορφή πούδρας ή σύρματος εισάγονται σε ένα πίδακα (jet) φλόγας, εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας και μεγάλης ταχύτητας, όπου τήκονται. Τα τηγμένα σωματίδια επιταχύνονται και προσπίπτουν στην επιφάνεια του εξαρτήματος που προορίζεται για επικάλυψη. Αμέσως μετά την πρόσπτωση στη ψυχρή επιφάνεια, οι τηγμένες σταγόνες υλικού στερεοποιούνται ακαριαία και δημιουργούν ένα στρώμα παρόμοιας χημικής σύνθεσης με το υλικό ψεκασμού, το οποίο μπορεί να καλύψει όλη την επιφάνεια.

Οι τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού στοχεύουν προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας και υλικών, συχνά σπάνιων και ακριβών, με αποτέλεσμα να καθιστούν τις επικαλύψεις ικανές να παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε κάθε βιομηχανικό-βιοτεχνικό τομέα που έχει σχέση με παραγωγή, συντήρηση και επισκευή.

Τα σημαντικότερα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού είναι:

Αύξηση χρόνου ζωής των μηχανικών εξαρτημάτων
Μείωση εξόδων για ανταλλακτικά
Μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο διαδοχικών συντηρήσεων
Καλύτερη χρήση των μηχανών και υψηλότερη παραγωγικότητα

Υψηλότερη ποιότητα των παραγομένων επικαλυμμένων προϊόντων

Η ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ εφαρμόζει ήδη επιτυχώς επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού σε μία ευρεία γκάμα εφαρμογών, όπως:

Αυτοκινητοβιομηχανία, ντηζελομηχανές (ελατήρια εμβόλων — piston rings, εσωτερική επιφάνεια κυλίνδρων, βαλβίδες, φρένα, στροφαλοφόροι — εκκεντροφόροι άξονες, κλπ.)

 • Στροβιλομηχανές
 • Ναυπηγεία
 • Χημική, πετροχημική βιομηχανία
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αεροναυπηγική
 • Αντλίες — υδραυλικά συστήματα
 • Γεωργικά μηχανήματα — εργαλεία
 • Εργαλεία μεταλλείων, ορυχείων
 • Μεταφορά και επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων
 • Εξοπλισμός αμμοβολής
 • Κλωστοϋφαντουργία
 • Χαρτοβιομηχανία
 • Μηχανές τυπογραφείων
 • Τσιμεντοβιομηχανία
 • Μεταλλουργία
 • Τούβλα, κεραμίδια
 • Ιατρικά εμφυτεύματα
 • Hλεκτρονική