Το διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό Coatings, με θεματολογία σχετική με την επιστήμη και τη μηχανική των επικαλύψεων, των λεπτών και παχιών υμενίων, των επιφανειών και των διεπιφανειών, καλεί τους ενδιαφερόμενους ερευνητές να καταθέσουν άρθρα προς κρίση και δημοσίευση για το ειδικό τεύχος με θέμα: “Innovative Thermal Spray Applications in Energy, Environment and Medical Sectors”.

Guest Editor: Dr. Michalis K. Vardavoulias

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:https://www.mdpi.com/journal/coatings/special_issues/Therm_Spray_EEM